Предлагаме да се създадат правила и регулация за къмпингуването по българското Черноморие и затова сме подготвили законопроект за промени в закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Това заяви на брифинг в НС съпредседателят на РБ Найден Зеленогорски.

Това ще обхване и т.нар. бивакуване в националните паркове, в планините на България. По този повод има внесен текст от депутати от ГЕРБ за отмяна на т.нар. забрана, но ние внасяме и други промени, които ще бъдат разгледани в комисията за регионална политика през следващата седмица, посочи той.

Според нашето предложение „в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им, могат да се определят места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери”. В следващия текст от законопроекта се уточнява, че „местата не се категоризират като къмпинги по смисъла на закона за туризма и в тях се разрешава поставянето само на обекти като архитектурни елементи за обслужване на отдиха без търговско предназначение, кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и др.”, които не представляват масивно строителство.

А условията и редът за определяне на тези места, нормативите за устройването и ползването им, както и престоят в тях ще се определят в рамките на 3 месеца с наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие, министъра на околната среда и министъра на туризма, и то още през този туристически сезон. Всичко това ще се промени по примера на община Шабла, посочи Зеленогорски.