Дългове за близо 2 млрд. лева са дадени на фирми, които събират вземания през 2015 г. Това показват данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), съобщи “Труд”.

За сравнение през 2014 г. сумата е била 1,43 млрд. лева. Увеличението се дължи на факта, че българите задлъжняват все повече. Средното необслужвано задължение расте с над 50% на годишна база. Ако през 2014 г. длъжникът е имал да дава средно по 485 лева, то през 2015 г. вече дължи 747 лева.

„Действително покачването в средния размер е значително, като това рефлектира и върху общия обем на възложените задължения на колектори”, коментира Милена Виденова, заместник-председател на асоциацията.

По думите й, растящият обем общи задължения не означава по-голям брой случаи, дори напротив. „Случаите на задлъжнели българи, които достигат до специалистите по събирането на вземания намаляват като брой. През 2015 г. те са малко над 2,6 милиона, докато през 2014 г. наброяваха 2,95 млн. Можем да обобщим, че хората, изпаднали в невъзможност или нежелание да погасят заема си, са вероятно по-малко, но с по-значими задължения”, казва още Виденова.

Профилът на длъжника е или млад човек, изтеглил необмислен кредит, най-често потребителски. Този тип потребители често използват и лизингови продукти. Другата категория все още са хората над 40 години, чиито бизнес планове са претърпели неуспех по време на кризата и те продължават да изпитват затруднения в погасяването на различни по естество заеми и днес, обяснява Зорница Димитрова, член на асоциацията.

При междуфирмените вземания се наблюдава отчетлив ръст с около 90% на възложените за събиране дългове за изминалата година в сравнение с 2014 г. При това средната продължителност на събиране на вземанията между компаниите е намаляла от 106 дни за 2014 г. до 80 дни за 2015 г., което очертава тенденция за ускоряване на процеса на изплащане на междуфирмените задължения.

Средната продължителност на погасяването на междуфирмените задължения продължава да остава много висока в сферата на строителството, където периодът е между 120 и 210 дни, при земеделието е между 90 и 180 дни, по-динамичен е процесът в металургията – между 60 и 120 дни.

От Асоциацията на колекторските агенции не очакват значими сътресения през 2016 г. – нито по отношение на нивата на възлагане, нито при обслужването на задълженията.