Страната ни ще даде около 5.9 млн. евро за бежанците в Турция. Това заяви при изслушване в парламентарната комисия по европейските въпроси зам.-министърът на външните работи Румен Александров.

Изплащането на сумата е уредено от приетия Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма за Турция в полза на бежанците.

Общият размер на помощта по механизма е 6 млрд. евро като първият транш към страната е в размер на 3 млрд. евро, от които 1 млрд. ще бъде от бюджета на Европейския съюз, а 2 млрд. евро ще бъдат от вноски на страните членки. Тези пари ще бъдат използвани за посрещане на хуманитарните нужди за бежанците.

Вноската, която страната ни трябва да направи, е близо 5.9 млн. евро. Плащането на тази вноска ще стане на части от тази година до 2019 г. Първата вноска ще бъде направена през април 2016 г. Това финансиране ще се осъществи от централния бюджет чрез бюджета на Министерство на външните работи.

Освен това по време на заседанието на комисията стана ясно и, че Европейският съюз се ангажира за всеки приет от Турция обратно върнат незаконно влязъл мигрант, да приеме по един бежанец от Турция. Този ангажимент е до 70 хил. лица, след което ЕС ще спре да прилага тази част от споразумението с Турция. Според така приетото споразумение страната ни трябва да приеме 50 сирийци.