Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък.

Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание.

В позицията се подчертава, плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за прилагане, просто за администриране и контролиране. Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските възможни в сравнение с всички други форми на облагане. Плоският данък е и мощен фактор за изсветляване на икономиката. След въвеждането му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като сериозен аргумент за привличане на чужди инвестиции, осигуряващ конкурентно предимство на страната ни.

Справедливостта изисква да се отчете, че по същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат повече, но във всички случаи процентът е еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват по-малко обществените фондове от хората с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно данъкът би трябвало да е регресивен, а не прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който доказа ефективността си.

Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за администриране и по-ниска събираемост.

За устойчивото си функциониране, консервативна система каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен.