Проектонаредба ще сложи край на споровете в офиса на каква температура да работят климатиците. С нея вече ще са ясни минималните и максималните градуси на въздуха в офиса и цеха. През зимата в административните сгради те ще са между 20 и 23 градуса. В цеховете с лека физическа работа климатикът трябва да работи в режим 17 - 20 градуса, а в тежките заводи температурите ще са между 16 и 18 градуса. През лятото температурата в работните помещения трябва да е с два градуса по-висока от зимата.

"Това е допустимото минимално ниво за този елемент, който няма да окаже негативно въздействие върху здравето и безопасността на работещия", смята Калина Петкова, началник-отдел "Условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

И в момента според Българския държавен стандарт има изискване каква да е температурата на работа, но спазването е доброволно.

"Създава се едно неудобство при вземането на решение точно коя е стойността, която следва да се спазва, да се установява, да се поддържа в работното помещение", добавя Петкова.

В проекта не са записани глоби, но такива със сигурност ще има, ако наредбата не се спазва. Те са определени в Кодекса на труда. Работодателят, който не е осигурил нужната температура, може да бъде санкциониран от 1500 до 15 хил. лв., а за служителя, който е променил градусите на климатика - персоналната глоба започва от 1000 лв. и може да достигне 10 хил. лв. При повторно нарушение наказанията стават двойни.

"Истината е, че всеки ще се замисли, когато знае каква е глобата. Нашите служители със сигурност ще бъдат уведомени чрез имейл за това какви трябва да са градусите на температурата в офиса. И ще следим за стриктното изпълнение. Най-малкото такава глоба на всеки би била непосилна. Поне на българския пазар на труда", допълва Мирослав Тонев, мениджър продажби в българска фирма.

Новото допълнение в наредбата е, че при код "оранжево" и "червено" за опасни метеорологични явления, работата на открито ще се спира.