Само пловдивската фирма "Тих труд" е кандидат по обществената поръчка за доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло и обувки за всички общински предприятия и звена, детски ясли, кооперации на хора с увреждания. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Едноличен собственик на капитала на фирмата, която основно се занимава с производство на облекло, е сдружение "Съюз на глухите в България".  
Прогнозната стойност на поръчката е 283 675 лева и е за срок от една година. Става въпрос за доставка на специализирано работно облекло за персонала в детските учебни заведения, охранителите и работниците в общинските предприятия, а не представително облекло за администрацията, поясни шефът на общинския отдел "Обществени поръчки" Иван Минчев.