Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 механик на земеделски машини, средно обр. – земеделска техника
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 ръководител, информационни и комуникационни технологии, висше обр. - КСТ
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше обр. – МИО, маркетинг, стопанско управление, добро ниво на английски/румънски език
1 спедитор, средно обр. - счетоводство/икономика/финанси
1 младши счетоводител, средно обр. - счетоводство/икономика/финанси
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 организатор продажби и  реклама, средно обр. - маркетинг
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност
 
- За обучение по време на работа
 
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
1 механик на земеделски машини, средно обр.
1 фризьор, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
2 медицински сестри в детска ясла, висше обр. по специалността
6 общи работници в строителството, основно обр.
2 помощници в кухня, средно обр., за гр.Несебър
1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач - в социално заведение, средно обр.
1 чистач на производствено помещение, основно/средно обр.
3 монтажници на климатични хладилни системи, средно обр., шофьори кат.В
1 мениджър развитие, средно обр., шофьор кат.В, предлага се обучение
1 лаборант, средно специално химическо обр. – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 чистач в училище, средно обр.
1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно обр.
1 технически секретар в училище, средно/висше обр., компютърни умения
1 помощник-възпитател в детска градина, средно обр., завършен курс
5 готвачи (с опит), 5 помощник-готвачи (с опит), 5 сервитьори, 5 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Несебър
1 фризьор, основно/средно обр., опит
1 шофьор на камион с кран, кат.С, основно/средно обр., опит
1 ръководител на кроялен участък, висше техническо обр. – текстилно инженерство, английски/немски език /с документ/, компютърни умения, работа с CAD система Гербер, мин.3 години опит
1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен
1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен
1 организатор в шевно производство, средно/висше обр., компютърни умения
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.
1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.
2 помощник-възпитатели в детска градина – по заместване, средно обр., здравна книжка
1 сладкар, средно обр.
4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит
10 пласьори – разносна търговия, средно обр.
1 оператор в газстанция, средно обр., компютърни умения
5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно обр., опит
5 продавачи – разносна търговия, средно обр., шофьори кат.В
1 шлайфист – мебелно производство, основно обр., опит
2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
6 оператори – производство на фолио, средно обр.
4 пласьори на бира, без изискване за обр.
1 озеленител, без изискване за обр.
12 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно обр.
1 настройчик на преси, средно/висше техническо обр.
6 заварчици, средно обр.
2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения
1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно обр.
2 кранисти – мостови и козлови кран до 40 тона, основно/средно обр., правоспособност
4 машинни оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
4 газорезчици, средно техническо обр.
5 общи работници в машиностроене, основно/средно обр.
10 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно обр.
2 общи работници – производство на кашони, средно обр., за с.Ряхово
1 общ работник в склад, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 снабдител, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит
1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално обр., 1 година опит
1 масажист, средно обр., професионална квалификация
2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр.
2 монтажници на метални конструкции, средно обр.
1 контрольор по качество – метални тръбни изделия, средно/висше техническо обр., английски език
4 стругари, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
1 машинен оператор – на циркуляр, основно обр., опит
3 работници – производство на мебели за баня, без изискване за обр., предлага се обучение
1 складов работник - мебели за баня, основно/средно обр.
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
1 машинист – челен товарач, средно обр., опит
8 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.
5 охранители, средно обр.
8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно обр., немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти
5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно обр., компютърни умения
5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно обр., опит 3 години
1 оператор – химически контрол, средно обр., компютърни умения
10 заварчици СО, средно/основно професионално обр., правоспособност, за гр.Казанлък
1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за обр., фирмата предлага обучение
24 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит
16 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност
10 шлосери монтьори – производство на алуминиева дограма и фасадни конструкции, средно обр., 2 години опит
6 стъклари, средно обр., фирмата предлага обучение
1 технолог на облекла, средно обр., опит, за гр.Мартен
3 шивачи, 1 гладач, без изискване за обр., опит, за гр.Мартен
2 пикола, средно обр., основни познания по английски език
2 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език
5 бояджии на метални конструкции, без изискване за обр.
2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр.
1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно обр., 1 година опит, за гр.Бяла
1 хлебар, без изискване за обр., опит
6 шлосери, средно обр., опит
1 работник – подготовка на автомобили за боядисване, средно обр.
1 лаборант, средно специално обр. – микробиология с предимство, компютърни умения
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство
3 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност
4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
3 стажанти в отдел „Интернет активност”, висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство
1 мияч на МПС, без изискване за обр. и опит
4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг
12 зареждачи на изделия от метал, без изискване за обр., подходящо за жени
2 бармани, средно обр., опит
5 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.
5 окачествители на чорапни изделия, средно обр.
5 шивачи на чорапи, без изискване за обр.
1 строителен инженер, висше обр. – ПГС
2 шпакловчици, 2 заварчици, без изискване за обр., опит
1 водопроводчик, средно обр., опит
4 шофьори на товарен автомобил /над 12 тона/ - превози в България и до Румъния, кат.С+Е, без изискване за обр., опит
1 работник – производство на кашони, без изискване за обр., шофьор кат.В, умения за мотокарист
1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново
1 продавач консултант на закуски, средно обр.
1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.
2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.
2 технолози - шевно производство, средно специално обр.
3 помощник-оператори – преработка на поливинилхлорид, основно/средно обр.
3 огъвачи – абкант машина, средно обр., 3 години опит
5 сладкари, 5 помощник-готвачи, 5 месачи на хляб, средно специално обр., три години опит, за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с три години опит/, средно специално обр., за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
20 шивачи, 10 гладачи, 5 бригадири, 5 окачествители, основно/по-ниско обр., подходящо за жители на други населени места, предлага се безплатно настаняване във фирмени жилища
2 шлосери матричари, 1 заварчик МИГ/МАГ, 2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 координатор по качеството, средно/висше техническо обр., опит
5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр.
7 шлосери шмиргелисти, без изискване за обр., опит
1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
1 младши учител в детска градина – на 4 часа, висше обр. – социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, медицивска сестра, подходящо за студент
1 готвач и 1 помощник-готвач – столово хранене, основно/средно обр., опит
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
1 автомобилен електрончик – в автосервиз, висше обр. – ДВГ, компютърни умения, технически английски език
2 монтажници на изделия от дърво, 3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна и в Германия
2 административни асистенти, висше икономическо/техническо обр., немски/английски език, компютърни умения
6 складови работници, средно обр., управление на мотокар
20 машинни оператори, сглобяване на детайли за автомобилната промишленост, средно/основно обр.
1 инженер по качеството, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, компютърни умения, опит
1 машинен инженер, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 оперативен счетоводител, висше обр. – счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения, 2 години опит
4 началници на смяна, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, компютърни умения, 3 години опит
3 шлосери монтьори, 3 електромонтьори, средно специално обр., опит
1 учител лектор по труд и техника, висше/полувисше обр. – трудово обучение
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
3 ветеринарни техници, средно специално обр.
2 куриери – логистична линия, средно обр., шофьори кат.С
20 машинни оператори - производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно обр.
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
10 мехатроници, средно/висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит
5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит
4 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
4 работници в животновъдство, без изискване за обр.
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
15 служители, запитвания в Cаll Centre, средно обр., немски език, компютърни умения
2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно обр., опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит
1 оператор на машини с ЦПУ – производство на камини, средно техническо обр., опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
1 инжерен конструктор, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит
1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит
2 кофражисти, основно обр., опит
1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
9 готвачи, средно обр., опит
10 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит
2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
1 електромонтьор, средно обр.
7 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, средно обр.
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
20 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
19 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
64 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
 
Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 шлосер, основно/средно обр.
1 обслужващ работник промишлено производство, основно обр.
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 шивач/ка на мъжко/дамско облекло, основно обр.
1 счетоводител, средно обр.
2 бармани, основно обр.
4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/
1 автомонтьор, средно обр. - механик, автомонтьор /за гр.Две могили/
2 дърводелци монтажници, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 дърводелец гатерист, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 огняр, основно/средно обр., квалификация /за гр.Две могили/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
 
Бюро по труда-Ветово /община Ветово/
 
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността
 
**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.