Съветът за електронни медии (СЕМ) обяви началото на конкурса за избор на генерален директор на Българското национално радио (БНР). Решението беше взето на редовно заседание на регулатора днес.Приемът на документи в СЕМ ще започне от 1 април, като желаещите да ръководят радиото могат да подадат кандидатурите си до 15 април. До 20 април съветът ще направи проверка на документите и ще обяви допуснатите участници в конкурса до 10 май.

Процедурата продължава с изслушване и събеседване с кандидатите, което ще се състои на 11, 12 и 13 май. Изборът на нов генерален директор на БНР ще бъде обявен до 20 май.

Сред изискванията за поста е кандидатът да бъде български гражданин, да има висше образование, пет години трудов стаж в радио. Членовете на СЕМ приеха като допълнителен критерий кандидатът да има управленски опит от три години, а в концепцията, с която се представя, да има предложения за управление на медиата на базата на анализ на актуалната ситуация в радиото, както и какви са мотивите му за поста.
Предвижда се и възможност журналисти от БНР да задават въпроси на кандидатите по време на датите за събеседване с тях.

Мандатът на сегашния директор на БНР Радослав Янкулов изтича в края на май. На заседанието си днес регулаторът отново не стигна до гласуване на оставката на председателя Георги Лозанов, който почти преди месец заяви желание да се оттегли.