Говорител на "Свободния университет" в Брюксел заяви, че е получил "конкретна залаха" до студентското общетие "Etterbeek" в града.
Предупреждението е всички студенти и целият персонал да останат на закрито или да се върнат в университетските сгради незабавано. Достъпът до общежитието е ограничен от охраната на универститета, казаха на своя уебсайт.