Сегашният темп на въглеродните емисии е най-висок във фосилната история до времето на динозаврите преди 66 милиона години, съобщиха учени от университета на Хавай. Изследователите алармират за рисковете за природата от предизвиканото от човека глобално затопляне.

Сегашните емисии са по-големи дори от пика във фосилната история, който вероятно е предизвикан от освобождаване на парникови газове под морското дъно. Този инцидент е повишил температурите с 5 градуса Целзий, подкиселил е океаните и е бил пагубен за морския живот. Често се прави паралел между него и сегашното натрупване на въглерод в атмосферата заради използване на изкопаеми горива.

Сегашните въглеродни емисии са около 10 милиарда тона годишно, при 1,1 милиарда годишно за период от 4000 години в началото на бързото затопляне. Учените са изследвали химическия състав на фосили на миниатюрни морски организми, взети от дъното на океана край Ню Джърси.