Софийски градски съд осъди Волен Сидеров и Десислав Чуколов на 2 години пробация за инцидента при клекшопа до НАТФИЗ. Пробацията включва регистрация по настоящ адрес и два пъти среща с пробационен служител, а в този период от 2 години от заплатата им ще бъдат удържани по 25%.Първоначално прокуратурата и защитниците на Сидеров и Чуколов поискаха наказанието да бъде от 1 година и 2 месеца пробация и 13% удръжка от месечното възнаграждение, но съдът, спрямо обвиненията, предложи по-тежко наказание, което бе прието от страните.

Съдът се обоснова, че предложеното от страните не съответства на реалното наказание и че двамата все пак са народни представители, които с поведението си уронват авторитета на държавната институция. Волен Сидеров се съгласи и прие предложените поправки от съда и се призна за виновен. За виновен се призна и Чуколов, но уточни, че една част от заплатата си е е давал на социално слаби и нуждаещи се хора, а сега няма да я предоставя и тя ще отива за пробация.