Служители на Комисията за защита на конкуренцията съвместно с органите на полицията осъществяват внезапна проверка на място в "Българска петролна и газова асоциация", гр. София.

Действията на КЗК са част от производството за картел, образувано след секторния анализ на пазара на горива. При проверката КЗК има право да изземе всякакви писмени, както и други веществени доказателства, а също така и средства за предаване на информация, уточниха от комисията.