„Павел Найденов да си взема редовно хапчетата! Ама много редовно! И да се моли за душите на своите деца! Повече нямам коментар. Да е жив и здрав!”. Напишете го точно както ви го казвам, и нито дума повече! Точка по въпроса!”. Това казва в новия брой на вестник "ШОУ" ген. Любен Гоцев в коментар по изказване на Найденов преди седмица.
Скандално интервю в седмичника „сблъска челно” ген. Любен Гоцев и бащата на Илия Павлов – Павел Найденов!

В миналия брой вестникът публикува скандално интервю с бащата на покойния бос на MG холдинг – Павел Найденов, в което той заявява „Ген. Любен Гоцев общуваше със СИК и с ВИС! Беше близък и с Маргините, и с Младен /Михалев – Маджо – бел. ред. /...Той им беше като ръководител, така да се каже... Те се съветваха с него и той им е давал сигурно ценни съвети! Те бяха млади момчета и имаха нужда от опорна точка! Младите момчета тогава искаха да се опрат до някого, да му имат доверието и донякъде да се възползват от това приятелство – за добро, сигурно...”.