Три града в България няма да получат финансиране от ЕС в рамките на програма за гранично сътрудничество между България и Турция, защото Анкара не сътрудничи с общини, признали Арменския геноцид, съобщава арменското електронно издание NEWS.am, цитирано от "Фокус".
Така градовете Бургас, Хасково и Свиленград ще изгубят няколко милиона, защото няма да могат да намерят турски партньори. Проектите са за предотвратяване и смекчаване на последствията от природни бедствия. За градове като Хасково, където реки разрушават мостове и диги и стават наводнения, замразяването на проектите е истински скандал.
Реджеп Гюркан, кмет на Одрин, пояснява, че има забрана от МВнР на Турция за сътрудничество, защото в Хасково градските власти нарекли парк в чест на Арменския геноцид. Гюркан предлага решението да бъде отменено и сътрудничеството ще бъде подновено.