Четири от всеки пет фирми подават декларациите си за корпоративен данък по електронен път, за да ползват отстъпка от дължимия налог, съобщават от НАП-Русе. По закон те могат да намалят дължимата сума с 1%, но с не повече от 1000 лева. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2016 г.
За първите два месеца на годината са подадени 3447 декларации за облагане с корпоративни данъци, от които по интернет с електронен подпис 2729 броя /79%/. В данъчната кампания през 2015 г. бяха подадени 13 564 корпоративни данъчни декларации, от които 8838 по електронен път или 65% от всички.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.