От 400 до 1000 лв. патентен данък ще плащат таксиметровите шофьори. Това решиха депутатите от регионалната комисия като гласуваха на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси, внесени от група депутати от няколко партии.

Данъкът ще се дължи за всеки отделен автомобил, а размерът му ще се определя с наредба на съответната община.

Той ще се декларира до 31 декември на предходната година и ще се плаща на две вноски - до 31 декември на предходната година и до 30 юни на годината, за която е дължим на общината. За предплатения данък ще се прави отстъпка от 5 на сто.

Станислав Иванов от ГЕРБ обяви, че в момента не се отчитат реални приходи от данъка, плащан от таксиметровите шофьори

"По някаккъв начин той се заобикаля чрез вратички в законодателството." обяви той.

Иванов цитира данни според които в Бургас при 700 таксита, в хазната са постъпили 10 хил. лв. през 2014 г.,а в Пловдив- 26 хил. лв. при хиляда таксита. За сравнение той даде годините, когато е имало патентен данък. Тогава в Пловдив са събирани 750 хил. лв.

С промените депутатите връщат и старите текстове в закона, които позволяваха на таксиджии да карат от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Това право създаваше неясноти особено при инциденти.

Когато е преотстъпен лицензът на самоосигуряващ се водач е трудно да се определи на кого е отговорността, а това затруднява и налагането на санкции при нарушения, коментираха депутати.

Иванов обясни, че положително становище за законопроекта е получено от сдружението на общините, финансовото министерство, транспортното министврство, таксиметрови фирми и организации.

Само транспортния синдикат "Авто 94" от Варна бил против предлаганите промени.