На 16 март влиза в сила приетата от Европейската централна банка програма за количествено улеснение, заедно с която базовия лихвен процент се понижава с 0.05% и вече е нула, намаляват още лихвите по кредитите до 0.25% и по депозитите- до минус 0.4%, пише politrussia.com. Така ЕЦБ дава преимущество на европейските производители и ги защитава от конкуренцията на вносните стоки, макар че рискува да намали инвестиционната привлекателност на Европа.

Желанието да се преодолее рецесията тласка не само Европейския съюз към подкрепа на националните икономики. Така продължава да съществува огромен риск от избухване на валутна война-която по своето съдържание е масово отслабване на националните валути в търсене на конкурентни предимства и стимулиране на икономиката.

Китай бе държавата ,която първа прибегна до този подход-да девалвира националната си валута, за да получи търговски предимства пред конкурентите си. В стремежа си да запази висок икономическия си ръст, държавното ръководство в Пекин не спира да налива пари във финансовата система, както и да понижава стойността на юана.

Според данни на „Блумбърг” през миналата година в 24 държави е имало регистрирано понижаване на лихвените проценти и облекчаване на парично-кредитната политика. Експерти обаче подчертават, че обезценяването на валутите е опит за кражба на икономически ръст от други страни.

По този повод известният икономист от Citi Group Уйлям Бютер предрича нова спирала на валутната война: „В глобалната икономика няма лидерства. И никой не иска да се отказва от изгодата в краткосрочна перспектива, разорявайки съседите си с помощта на своя валутен курс. Затова валутните войни ще са наше ежедневие и през следващите няколко години”.