Новите инспектори от третия мандат на Инспекторатът към Висшия съдебен съвет официално встъпиха в длъжност, предаде репортер на БГНЕС.

Инспекторатът към ВСС е самостоятелен орган, с основна функция да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост. С промените в конституцията на тях им беше възложена и нова компетентност. Новите инспектори бяха избрани на 18 февруари тази година от Народното събрание. Те са Александър Мумджиев, Генади Георгиев, Игнат Георгиев, Лидия Стоянова, Любка Кабзималска, Любомир Крумов, Мария Нейкова, Стефка Мулячка, Теодора Нинова, Юрий Кръстев.

Главният инспектор Теодора Точкова даде отлична оценка за работата на досегашния състав на инспектората и посочи, че през втория състав на ИВСС са извършени близо 500 комплексни планови проверки, тематични и контролни проверки, както и проверки при самосезиране. Проверила е над 8 000 сигнала на граждани и държавни органи и магистрати за нарушения в правосъдната дейност. „Благодарения на тяхната работа се постигна уеднаквяване на съдебната практика, а също така се дисциплинираха магистратите и органите на съдебната власт”, каза тя. Теодора Точкова каза, че вижда в новите колеги едни доказани професионалисти, които притежават в себе си дързостта и куража да отговорят на новите предизвикателства. Тя каза, че е оптимист и разчита на експертите, на инспекторите от новия състав на ИВСС, на всички в залата, които да помагат, напътстват и да вървят заедно в посоката, която са предначертали.

Сред присъстващите в залата, бяха и правосъдният министър Екатерина Захариева, председателят на правната комисия на НС Данаил Кирилов, председателите на ВАС и ВКС, членове на ВСС и др.

Пред всички нас стои едно голямо предизвикателство – 7% доверие в съдебната система, за да може да има доверие в съдебната система е необходима усърдна работа от всички ни”, каза председателят на ВКС Лозан Панов. В словото си той говори за конституционните промени и възложените правомощия на ИВСС. „Ще кажа и още нещо, което смятам за важно доверието в съдебната система се гради не само от институциите в съдебната система”, заяви той и изрази увереността си, че ако при изборът на инспектори в парламента имаше дебати, мотиви и съображения защо се предпочита един кандидат пред друг, доверието в съдебната система щеше да бъде-високо. „Ако за половин час и по-малко от половин час се събра мнозинство повече от 160 депутати и се гласуваха новите инспектори, то това не е един от най-добрите знаци за реформата в съдебната система“, каза Панов. Той отправи и едно друго предизвикателство, насочено към бъдещия Висш съдебен съвет – дали по същия начин и той ще бъде избран? И изрази надеждата си, че не. „ Дали, заради този избор или по някакви други причини в новия състав на ВСС има само един специалист в областта на гражданското право и нито един в областта на търговското право “, отбеляза Панов. Като председател на ВКС той протегна своята ръка към новите инспектори и ги помоли заедно да изградят доверието в съдебната система, защото то се гради „не само и не с ПР акции в Брюксел, а със смели, неотложни реформи, които да върнат доверието в институциите“.

Председателят на ВАС Георги Колев благодари на предходния екип, че за времето, в което изпълнявали тази длъжност успели да се справят с техните задачи, да запазят една безпристрастност и професионализъм. „Нека професионализма и абсолютната безпристрастност да бъдат водещи при вас”, пожела той на новия състав.

„В изключително предизвикателен момент встъпвате в длъжност. С измененията в Конституцията се дадоха нови, изключително важни правомощия и очакванията към новият състав на Инспектората са още по-големи за укрепването на независимостта, за укрепване на доверието в съдебната система. Това, което аз мога да гарантирам като министър на правосъдието е да внеса втория законопроект от ЗИД на Закона за съдебната власт, който в пълна степен да гарантира, че новите така отговорни правомощия по отношение на проверките за почтеност, имущество и за конфликт на интереси, които конституционния законодател предостави на Инспектората, ще бъдат в пълна степен покрити от ЗСВ и ще бъдат дадени гаранции, че ще се осигури административен капацитет, финансов и целия необходим капацитет, който изпълнителната власт е длъжна да осигури на съдебната, за изпълнение на правомощия“, заяви правосъдният министър Екатерина Захариева и посочи, че очакванията към новия състав.