Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка по публикации в медиите за съмнително управление и разходване на средства от Европейския съюз, съобщиха от прокуратурата.
Върховна административна прокуратура отправи предложение до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ за извършване на одит по три проекта на МОСВ, съобщиха от прокуратурата.
Една от проверките е по повод публикация от 6 януари във вестник „Труд“ „Половин милион взели „еколозите“ за 60 лалугера“. В статията са изложени факти по проект на Министерство на околната среда и водите.
„Поредна скандална поръчка, облагодетелствала зелената мафия разкри „Труд“. Приятели и роднини усвоили почти половин милион лева да развъждат вредители, като в центъра отново е лесовъдът Тома Белев. Историята започва през 2009 г., когато дирекция на Природен парк „Сините камъни“ печели 470 000 лева държавни и европейски средства по програма Околна среда, за да възстановява хабитата на лалугерите, като от тях усвоява 412 000 лева. Изглежда експертите в министерство на околната среда и водите не са се трогнали от абсурдната аргументация, имайки предвид, че лалугерите са същинска напаст в България и се срещат под път и над път, унищожавайки земеделските посеви. … Интересното е , че дори еколозите отбелязват роящите се навсякъде лалугери, като над 1000 от тях били нападнали близко голф игрище. Това е посочено на сайта на НПО на Тома Белев, където гордо е отчетен резултатът, че 60 лалугера са хванати от голфа и преместени в парк“Сините камъни“ – се твърди в статията от 6.01.2016 г.
На 8.01.2016 г. в електронното издание на в. “Труд“ е публикувана статия „Еколозите с нов удар – мътят яйца на костенурки за милион лева“. Статията съдържа информация за проект на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)- договарящ орган, Община Сливница - бенефициент и Сдружение за дива природа „Балкани“ - партньор по проекта. Проектът е “Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” и е на стойност почти 1 000 000 лева.
Изложени са факти относно изпълнителите и партньорите по проекта, навеждащи на съмнения относно законосъобразното упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз.
„Проектът включва девет дейности, като основните са закупуване на 9 декара ливади и изкопаване на хралупи за лалугери, поставяне на слънчеви панели, с които да се топлят яйцата на костенурки, изграждане на поилки за костенурки, преброяване на риби и безгръбначни в Алдомировското блато, повдигане на гнезда на птици, улов на дардавци, организиране на експедиция за търсене на диви сухоземни костенурки в блатото, внасяне на генетичен материал от блатна перушина и други.
Лалугер да си в България на днешно време. Не само че ти косят любимата ливада и те извозват от нея до близкото голф игрище и обратно със сливенска “Тойота”, ами вече ти копаят и хралупа безплатно. За 900 000 лева.“ е посочено в статията от 08.01.2016 г.
В статия от 12.01.2016 г. в електронното издание на в.“Труд“, озаглавена „Зелените прибират нови 430 000 лева от безсмислен проект на екоминистерството.“ са изложени факти за проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“.
„Този път бенефициент е българо-швейцарската фондация“Биоразнообразие“. Тя е известна като една от най- добре финансираните организации с дейност насочена основно срещу българските зимни ски курорти…Основният резултат от проекта е откритието, че ски и туристическите зони, както и лифтовете са основните заплахи за разпространение на глухара и не трябвало да бъдат забранени. Един от изводите е, че видите ли, ски пистите ограничавали териториите на глухарите за „токуване“ /чифтосване/. Други важни неща, открити след усвояването на почти половин милион лева, засягат диетата на глухара – менюто на големите включвало пъпки и листа на бял бор и смърч… При положение, че това са все неща, които ги пише в учебниците по биология, наистина ли е било нужно МОСВ да даде близо половин милион лева.“ е посочено в статията от 12.01.2016 г.
Разпоредената от главния прокурор проверка по реда на надзора за законност по трите проекта на МОСВ е извършена от Върховна административна прокуратура. При тази проверка ВАП изиска цялата документация по проектите от Министерство на околната среда и водите.
Проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” е на стойност 918 243 лева, като 780 507 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 137 736 лева са осигурени от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца, като за осъществяването му са изразходвани 712 213 лева.
Проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“ е с договарящ орган МОСВ, а бенефициент е Българска фондация „Биоразнообразие“. Общата стойност на проекта е 437 962 лева, като 372 268 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 65 694 лева са осигурени от републиканския бюджет.
От изисканите документи от МОСВ е потвърдена и информацията от статията за лалугерите.
След приключване на проверките от ВАП и анализ на фактите, изложени в статиите и в документите, изискани от МОСВ, са потвърдени съмненията в законосъобразността при упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз.
Поради това Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да извърши одит на дейностите по управление и разходване на средствата по трите проекта.
Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор и наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на ЕС, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е оправомощения орган, компетентен да извърши необходимите за целта контролни действия по отношение на посочените два проекта.