Учениците в България са с най-ниски постижения по четене, математика и природни науки сред всички държави членки на Евопейския съюз. Освен това процентът на заетост на наскоро дипломиралите се е 52.6%, а за ЕС възлиза на 70.8%.

Това са част от изводите от мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектора "Образование", който ще бъде представен на международното изложение "Образование без граници", което се провежда в Националния дворец на културата от 11 до 13 март.

Около 40% от 15-годишните ученици в България са функционално неграмотни, защото не са в състояние да разбират и анализират това, което са прочели. Също така около 44% от учениците са функционално неграмотни по математика, показват резултатите от програмата за международно оценяване на учениците PISA.

Около половината от всички студенти в България учат в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм, сочи проучването.

България е сред държавите членки на ЕС с най-висок процент на млади хора (между 20 и 34 години), които са завършили висше образование и заемат работни места, които традиционно не изискват такава степен на квалификация.

Според доклада на ЕК България и Румъния са на последните места по участие на възрастни (от 25 до 64 години) в дейности по учене през целия живот.