Курс за обучение на библиотекари започна в библиотека Любен Каравелов". Той се провежда от квалифицирани експерти на русенската библиотека, които посвещават в професионалните умения жители на три области - Русенска, Силистренска и Великотърновска. Обучението ще продължи до края на юли и ще приключи с държавен изпит по теория и практика.