Ще се запознаем с мотивите на Конституционния съд и там, където текстовете не са достатъчно прецизни и са дали основание на съда да постанови това решение ще ги променим и отново ще ги внесем като поправки на Закона за здравното осигуряване. Решенията на съда не се коментират, те се изпълняват. Това заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Петър Москов.

Конституционният съд отмени снощи втора алинея от чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, защото определението за разделянето на здравноосигурителните пакети е напълно неясно, а това е недопустимо, тъй като се засягат основни права на гражданите.

Според КС, текстът е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Така са нарушени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Това, което мога да коментирам е смисълът и целите в разделянето на пакетите в Закона за здравеопазването. Това е и продължава да бъде нужната законова стъпка, нужното законово действие, за да се гарантира на българските граждани, че Националната здравно осигурителна каса ще заплаща пълноценно лечението им без да има нужда те да доплащат“, посочи Москов.

Той допълни, че така се гарантира това, че ако сте здравноосигурен навременно и безплатно, ще получите нужния обем лечение, независимо от това дали имате възможността да доплатите лечението, което към този момент касата не плаща. Това е смисълът на разделението на пакетите и от тази гледна точка той не е проблем, не е и предмет на решението на съда, подчерта здравният министър.

Според него съдът не тълкува намерения, а тълкува конкретни текстове. „От решението на съда не произтича проблем нито за здравната система, нито за пациентите. Остава в сила действието на старата Наредба № 11, която винаги е била правомощие на министъра”, заяви Петър Москов.