Експерти от Министерството на образованието и науката започват работни срещи за представяне на проектите на 5 нови образователни стандарта - за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата, за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, съобщиха от МОН.

Проектите ще бъдат представени в периода 15-25 март 2016 г. пред учители, директори и експерти от регионалните инспекторати по образование от цялата страна. Целта е да се проведе обществено обсъждане и да се даде възможност на заинтересованите страни да дискутират разработените стандарти.

Срещите ще се проведат при следния график:15 март 2016 г. – Плевен. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

16 март 2016 г. – Велико Търново. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Русе, Габрово, Търговище и Велико Търново.

17 март 2016 г. – Шумен. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Варна, Разград, Силистра, Добрич и Шумен. 21 март 2016 г. – Сливен. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Бургас, Ямбол и Сливен. 22 март 2016 г. – Хасково. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Кърджали, Стара Загора и Хасково. 23 март 2016 г. – Пазарджик. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Пловдив, Смолян и Пазарджик.

24 март 2016 г. – Благоевград. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Перник, Кюстендил и Благоевград.

25 март 2016 г. – София. На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите София – град и София – област.