България е една от шестте държави в ЕС, за които Европейската комисия е установила, че изпитват прекомерен макроикономически дисбаланс, се казва в съобщение на сайта на комисията. Според ЕК България, Хърватия, Франция, Италия и Португалия са държавите, които изпитват прекомерен дисбаланс, а при Финландия, Германия, Ирландия, Холандия, Испания, Швеция и Словения има само "дисбаланс".

По тази причина комисията поставя под специален мониторинг всички държави, при които е открит някакъв вид нестабилност, като той ще бъде съобразен с вида и размера на дисбаланса. Наблюдението ще се осъществява чрез засилен диалог с националните власти посредством специални мисии и доклади за напредъка на отделните страни, се посочва още в съобщението, цитирано от БГНЕС. 

Миналият ноември ЕК взе решение, че на 18 държави членки трябва да им бъде направен подробен анализ за това дали изпитват макроикономически дисбаланс и ако това е така, колко сериозен е той. От тези държави според Комисията само шест не изпитват проблеми с дисбаланса. При Австрия, Естония, Белгия, Унгария, Румъния и Великобритания не е открит дисбаланс. Гърция и Кипър, където и в момента действат спасителни програми, не са включени в настоящия доклад на ЕК. През март и април се очаква ЕК да проведе двустранни срещи с държавите членки, на които ще бъдат обсъдени данните от доклада с местните власти в съответните държави. През април отделните държави членки се очаква да представят съответните програми за реформи.