Във връзка с излезли публикации в медиите уведомяваме, че АlixPartners Services UK LLP е 100% дъщерно дружество на АlixPartners.

Това съобщиха на сайта си от Фонда за гарантиране на влаговете, във връзка с медийни публикации че наетата да напише доклад за КТБ АlixPartners Services UK LLP "не е истинска", "фантом" и т.н.

На официалния сайт на АlixPartners са посочени част от лицата, които работят по казуса КТБ: Diane Hughes и Paul Huck, уточняват още от Фонда.

Официалната позиция на АlixPartners е: “In common with many of the world’s international businesses, AlixPartners is comprised of a number of individual entities appropriate to the jurisdictions in which it operates. AlixPartners Services UK LLP is one of those subsidiaries and is wholly owned by AlixPartners, a leading global business advisory firm. Speculation to the contrary is both unfounded and unhelpful”.

ПРЕВОД:„Както при много от международните фирми в света, AlixPartners се състои от определен брой самостоятелни предприятия, подходящи за юрисдикциите, в които оперира. AlixPartners Services UK LLP е еднo от тези дъщерни дружества и е изцяло собственост на AlixPartners, водещa световнa компания в консултантския бизнес. Спекулации за противното са едновременно неоснователни и безполезни.“