Една от най-красивите сгради в Пловдив - тютюневият склад на "Ориент Табако", паметник на културата, днес бе полуразрушена. След намесата на граждани и журналисти, багерът спря работа, но не и преди да "изяде" буквално фасадата на сградата по ул. "Одрин".

Сградата е строена през 20-те години на миналия век и е емблема на Тютюневия град - целия квартал между ул. "Иван Вазов" и бул. "Христо Ботев", най-красивият склад. Първият собственик няма преки наследници, впоследствие сградата беше продадена два пъти.

Складът е паметник на културата с тази забележка, че след техническа грешка в Националния институт за паметници на културата за ценност е посочена сграда на друг номер на ул. "Одрин", която няма архитектурна стойност. Грешката наскоро е поправена. Сама по себе си паметник на културата, сградата би трябвало да е двойно защитена, тъй като влиза в комплексен паметник на културата, какъвто е Тютюневият град. Въпреки тези двойни защити, община Пловдив е издала строително разрешение.

"Разрешението беше с изтекъл срок и се надявахме, че ще се размине", каза арх. Виолета Раева, главен експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство - регионално звено Пловдив. Само че очевидно строителното разрешение е било подновено съвсем наскоро.

Пенка Калинкова, журналист и автор на книга и документален филм за Тютюневия град, посочи и други загуби освен сградата - на първия етаж по-рано е имало аптека, чиито стени са били изрисувани от Вълчан Петров. Всичко това в момента е руина.

От години сградата не се стопанисва, тя пустее поне за период от 20 години. Въпреки това, се запази и беше знакова за града. Очевидно друг знак е и вандалското й събаряне не кога да е, а в почивен ден. Въпреки това пловдивчани гневни се събират един по един около нея. Очаква се утре общината да даде някакво обяснение, всички опити на медиите да се свържат със зам.-кметовете по култура и строителство пропаднаха.

За три седмици това е вторият паметник на културата в Пловдив, унищожен по неясни причини. На 19 февруари изгоря Орта мезар - Еврейската баня, сграда от края на 16 век.