Числата от 18-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 47, 26, 13, 25, 8, 18.

---------------------

6 от 42

I теглене: 33, 38, 14, 22, 40, 37.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 27, 34, 31, 13.

II теглене: 20, 28, 8, 1, 29.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 8, 4.

Печеливши цифри: 8, 5, 2.