Тържественото честване на 138-та годишнина от Освобождението на България се проведе в читалище”Пробуда-1901 г”. Г-жа Генова, кмет на с.Николово, откри тържеството, като със своето уводно слово напомни, че на този ден всеки българин се връща назад, в историята, в славното време на изгрева на свободата, подчертавайки важността и значимостта на този паметен за България ден.                                                                             Под тържествените звуци на Химна на Р България започна празничната програма, подготвена от учениците от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий.Те представиха литературно-музикална композиция, посветена на националния ден на България, а самодейци от Женския народен хор и Мъжката певческа група  към читалището пяха възрожденски песни за България. 
  1. В чест на 3 март  се проведе и  рецитал-конкурс  за най-добро изпълнение на стихотворение за Левски, Априлското въстание и 3-ти март. С желание и интерес се включиха представители от всички класове на ОУ”Св.СВ.Кирил и Методий , деца от ОДЗ”Приказен свят”и много граждани. Журито в състав г-жа Генова-кмет и  г-жа Василева и г-жа Кисьова-преподаватели от училището в с.Николово бяха затруднени да отсеят най-добрите. От групата на учениците на възраст от 7 до 11 години на първо място се класира  Йордан Маринов, следван от Палмина Стефанова и Ивайло Иванов. От групата на по-големите ученици първо място бе присъдено на Росен Боюклиев, а на второ и трето се класираха Мариян Пенков и Вержиния Божинова. Всички наградени получиха грамоти и награди. Пред затаилата дъх публика, на голям екран оживяваха паметни места от Родината, напомнящи за славните героични дела и саможертвата. Бе проследена историческата съдба на България – от създаването й , през зората на Възраждането,  за да стигне своя апогей в Априлската епопея.