По-високи такси за обучение ще заплащат новоприетите студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2016/2017.

Увеличения на годишните такси се предвиждат за 23 професионални направления, в които Софийският университет обучава студенти, между 40 и 239 лева за редовната форма на обучение и между 15 и 370 лева за задочната форма.

Годишната такса няма да поскъпва единствено във Факултета по медицина и Факултета по химия и фармация. Там таксите ще се запазят в същия размер от 925 лева за специалностите „Медицина” и „Фармация” и 720 лева за специалностите в професионално направление „Здравни грижи”.

Приетото увеличаване на таксите се отнася единствено за новоприети студенти и няма да важи за действащите студенти, които са започнали обучението си преди учебната 2016-2017 г., информират от Софийския университет.

Най-голямо е увеличението на годишната такса за задочно обучение в професионално направление „Педагогика“ - от 115 на 485 лева, и за редовно обучение в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ – от 500 на 739 лева.

Таксата за кандидатстване в Софийския университет се запазва на нивото от миналата учебна година – 30 лв.

От университета припомнят, че студентските такси в най-старото висше учебно заведение не са увеличавани от 2008 година. До този момент при определянето на субсидията за висшите училища не се отчиташе качеството на обучението, таксите бяха задържани на ниво отпреди осем години и Софийският университет, който е лидер в почти всички професионални направления, в които обучава студентите си, трупа дефицит за сметка на това, че заплаща за по-високо качество, а получава еднаква субсидия и по-ниски такси. Приетото увеличение на размера на таксите за обучение в повечето случаи остава далеч под допустимия максимален размер според Закона за висше образование.