Таван на бонусите, които получават служителите на Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за финансов надзор сложиха депутатите.
Според приетите на първо четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор, допълнителните възнаграждения не могат да надхвърлят основното възнаграждение, получавано от съответния член или служител.

„За“ законопроекта гласуваха 98 народни представители, двама се въздържаха, а нито един не гласува „против“.

Според вносителите законопроектът отстранява законодателен пропуск във връзка с липсата на ясен регламент за определяне на допълнителни възнаграждения (бонуси) на служителите и ръководството в КФН, КРС и КЕВР. Депутатите приеха въвеждането на публично известна методика, по която да се определят тези допълнителни възнаграждения в зависимост от реално свършената работа и постигнатите резултати.