Депутатите се отказаха да увеличават парите за отглеждане на деца от 1 до 2 г. възраст, след като отхвърлиха предложение на леви народни представители за промяна в Кодекса за социално осигуряване, предаде репортер на БГНЕС.

Промяната цели обвързване на законово ниво на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата и прекратяване на практиката за субективното му определяне всяка година.

В мотивите на вносителите Драгомир Стойнев и група народни представители се казва, че България е в тежка демографска криза, че е една от държавите с най-ниска раждаемост сред всички държави членки на ЕС. А през 2014 г. коефициентът на раждаемост е бил 9.4 ‰ при средно 10.4‰ за ЕС. Броят на живородените деца в България за 5 години е спаднал с 13 хиляди - от 81 хиляди през 2009 г. е спаднал до 68 хиляди през 2014 г.

Населението на България се топи и застарява, казват депутатите. В последните години България годишно намалява с около 40 хиляди човека. Намаляващата раждаемост е резултат на нарастващата нестабилност и несигурност на младите хора за тяхното бъдеще. Необходими са активни действия и мерки на държавата за подкрепа на раждаемостта и отглеждането на децата. Те трябва да са трайни, последователни и независещи от политическата конюнктура, настояват народните представители.

В крайна сметка мнозинството не прие аргументите им и отхвърли законопроекта.