Електронната система за отчет и контрол на отстрелян дивеч, разработена от Северноцентралното държавно предприятие - Габрово работи ефикасно, показва практиката през 10-те месеца от въвеждането на т.нар. "ловни марки". Предприятието, което стопанисва държавните гори в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, първо в страната приложи такава отчетна система. Тя действа на територията на всички държавни ловностопански райони и дивечовъдни участъци към Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/.
Отстреляният дивеч се обозначава чрез пластмасова марка, която има собствен уникален код. Веднага след отстрел, кодът се изпраща като sms до специално въведен кратък номер. Заедно с това, в съобщението се въвежда цифра, обозначаваща пол и възраст на дивеча. Така в реално време системата разполага с данни за мястото на лова, ползвателя на дивеча, а също данни за животното.
В началото на календарната година оторизираните ползватели получават специалните пластмасови марки, чийто брой съответства на годишните планове за отстрел на СЦДП. Пълната информация за отстреляните в петте области животни, е налична в раздел "Е-услуги" на сайта на СЦДП.
Освен допълнителен контрол и публичност в държавните горски територии, електронното отчитане на отстреляния дивеч е превантивна мярка срещу бракониерство. Освен това системата предоставя точна информация за половата и възрастова структура на дивеча, като е от полза и при изготвянето и осъществяването на ловностопанските планове, включващи както отстрел, така също охрана, развъждане и подобряване местообитанията на животните, казаха експертите.