Общо 32 дома за деца за затворили окончателно врати през изминалата година. Това сочат данните на годишния доклад за 2015 г. на социалното министерство за мерките за хората с увреждания, който е публикуван на сайта на ведомството.

Така през изминалата година са закрити един дом за деца с физически увреждания и 20 за деца с умствена изостаналост. Отделно от това здравното министерство е закрило и 11 дома за медико-социални грижи.

За сметка на тях са открити 116 центъра от семеен тип, където са били настанени близо 1300 деца и младежи с увреждания, както и сираци. 39 пък са центровете за деца без увреждания, където има 372 места, но са настанени 322 хлапета без родители. Отделно има 19 защитени жилища. По-голяма част от децата до 3 години, които са били в домовете за медико-социални грижи, са върнати при биологичните им семейства, осиновени са или са в приемни семейства.

Над 13 000 ученици със специални потребности са преминали през 28-те регионални центъра за обучение. Над 52 млн. лева са изплатили от Агенцията по социално подпомагане като целеви субсидии са помощни средства и съоръжения и медицински изделия. Става дума за протези, инвалидни колички, патерици и т.н. През 2015 г. държавата е намерила работа на 776 души с трайни увреждания. Осигурена е заетост на 3000 лични асистенти, като изразходваната сума е над 8 млн. лева.