Рисковете от преобразуване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението", причините за засилващата се демотивация в сектор „Сигурност" и заплахата академията на МВР да остане без кадри ще бъдат коментирани на пресконференция на тема„Социално напрежение в системата на МВР - рискове и последици". Пресконференцията ще се проведе на на 29 февруари (понеделник) от 11 ч. в централата на КНСБ.

На събитието ще бъде представено становище на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец" във връзка с новите промени в Закона за МВР.

В пресконференцията ще участват вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, Венцислав Станков - президент на НСПС „Огнеборец", Любомир Еленков и Станимир Миланов - членове на УС на НСПС „Огнеборец" и Кристиян Койчев - главен асистент катедра „Тактика" към Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението" при Академия на МВР.