Числата от 15-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 3, 27, 20, 24, 16, 4.

---------------------

6 от 42

I теглене: 33, 39, 36, 30, 37, 6.

---------------------

5 от 35

I теглене: 6, 29, 32, 13, 11.

II теглене: 32, 34, 29, 20, 21,

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 7, 6.

Печеливши цифри: 3, 5, 8.