Сигнали за поредни опити на измама са постъпили в телефонния център на "Енерго-Про". Неизвестни лица се представят за служители на електроенергийната компания и подвеждат хората да предоставят своите лични данни или пари за различни услуги. През последните месеци подобни сигнали постъпват почти всяка седмица, а измамниците стават все по-изобретателни, алармираха вчера от дружеството.
За щастие в повечето случаи тези опити са неуспешни, защото гражданите се обаждат в телефонният център на "Енерго-Про" и разбират, че е направен опит да бъдат подведени. Схемите са различни, но се свеждат до няколко основни типа - обаждане от скрит номер, при което неизвестни лица се представят за служители на "Енерго-Про" и убеждават хората да заплатят сметката си за електроенергия в брой на адреса или да предоставят лични данни. Другият използван подход е да обяснят на клиенти на дружеството, че се налага да посетят Център за обслужване на клиенти, като измислят различни причини - проблем с партидата, с електромера, за подписване на договор, за подаване на заявление и др. През това време звънят на останалия сам вкъщи член на семейството и по познатата вече схема за измами казват, че неговият близък е пострадал при инцидент. Иска се определена сума пари за лечение, или за "уреждане на нещата". Жертви на тази схема стават предимно възрастни хора. 
За да предпази своите клиенти, "Енерго-Про" напомня, че телефонният номер за клиенти е 0700 161 61. При позвъняване от страна на компанията, този номер се изписва на дисплея на апарата. Така клиентът може да е спокоен, че обаждането e от "Енерго-Про". Служителите на дружеството, които посещават даден адрес, са облечени в работно облекло, на което има лого на компанията, и се легитимират със служебни карти. 
От "Енерго-Про" отново напомнят, че не изпращат свои служители по домовете на клиентите си, за да събират дължими суми за консумирана електрическа енергия или допълнителни услуги. Сметки за електроенергия в брой се заплащат само на касите на дружеството, на Български пощи, Информационно обслужване или EasyPay. След извършване на плащането то се регистрира в системата на компанията и на клиента задължително се издава съответният платежен документ. Допълнителните услуги, които компанията предлага, могат да се заплатят единствено в Центровете за обслужване на клиенти.
Обаждания, при които неизвестни лица се представят за служители на "Енерго-Про" и искат личните данни на хората или пари, са опит за измама. Съветваме нашите клиенти да не дават каквато и да е лична информация или пари на непознати и ако получат неочаквани обаждания или имат съмнения относно легитимността на служителите, които посещават техния адрес, да се обадят на 0700 161 61 и да сигнализират органите на реда, призоваваха от компанията.