Държавата улеснява тютюнопроизводителите чрез ключови промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, предаде репортер на БГНЕС.

След като депутатите консенсусно приеха промените министърът на земеделието и храните Десислава Танева коментира, че се прави крачка напред в това държавата да осигури публичност на лицата, които са заети в сектора и да окаже влияние по повод изкупвателната кампания и спорове при качеството на изкупувания тютюн, когато те възникнат чрез създаването на постоянно действащи комисии по тютюн. „Трябва да сме наясно, че браншът преживява една много тежка изкупателна кампания и проблеми в сектора, които са натрупани с годините- последната либерализация на пазара също даде отражение.

Танева поясни, че с така приетия закон се регламентират представителните организации в сектора и се дава възможност за сключването на колективни договори. Създава се и регистър, който да осигури публичност на лицата, заети в сектора, така че да няма проблеми за двете страни. Тя посочи, че производителят на тютюн има нужда от сигурност, че това, което произведе ще му бъде изкупено, а операторът, който го изкупува, че ще изкупи това количество, което е договорено и е със съответното качество.

По думите на Танева досега по тези две страни във веригата се получават с всяка година все повече разминавания. „Произвежда се тютюн, който е повече от договорения и всяка година сме в кампания, в която производителите имат напрежение, че са произвели повече. От друга страна натрупването на проблемите доведе до това, че в самите оператори няма устойчивост. Надявам се, че тези проблеми ще бъдат въведени веднага и ще доведат до подобрение на пазара още в идната кампания”, изрази надежда министърът.

Според нея сектор „Тютюн“ трябва да бъде пазарно ориентиран. Танева смята, че трябва да се използват всички форми за сдружаване и обединяване на дребните производители, за да получават по-добра цена.” За да се защитят най-добре интересите, трябва да са обединени, да го правят със съответните оператори, които са представители на големи мултинационални компании. Такъв пример има в съседни страни“, подчерта земеделският министър.

Десислава Танева изрази надежда, че така ще се даде една положителна посока за развитие на сектора, като е ясно за всички, обаче, че този сектор трябва да бъде пазарно ориентиран.