Президентът Росен Плевнелиев е поканен да присъства на официалната церемония на високо ниво за подписването на Споразумението за климата, прието в края на 2015 г. на международна конференция в Париж. Подписването на Споразумението ще се проведе на 22 април 2016 г. в Ню Йорк, а домакин е генералният секретар на ООН.

Това се посочва в доклад на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева до колегите си от МС, предаде репортер на БГНЕС. Правителството трябва да приеме нарочно постановление, с което България официално одобрява Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

“Със Споразумението се прие т. нар. температурна цел за ограничаване на повишаването на глобалната средна температура значително под 2°С над прединдустриалните нива, като се продължат усилията нейното увеличение да не надвишава 1.5°С над прединдустриалните нива (индикативна цел). Страните ще се стремят да постигнат глобални пикови нива на емисиите на парникови газове възможно най-скоро, като за развиващите се страни този процес ще бъде по-дълъг, след което трябва да се предприемат бързи намаления на емисиите с оглед достигане на нулеви нетни емисии след 2050 г. въпреки липсата на конкретен график за постигането им. В тази връзка предвиденият ангажимент не вменява допълнителни задължения на ЕС и неговите държави - членки, в това число България, към вече поетата от Съюза през октомври 2014 г. вътрешна обща цел за намаляване на емисиите парникови газове с на – малко 40% до 2030 г. спрямо нивата им от 1990 г.”, пише още министърът на екологията.

Споразумението от Париж бележи повратен момент в изграждането на нисковъглеродна икономика. Присъединяването на България към Споразумението на практика ще означава, че у нас повече няма да се откриват производствени мощности, които се захранват от въглища. В средносрочен план се предвижда и ликвидиране на въглищните централи като “Бобов дол” и “Марица-Изток”.