Много хора носят на лявата си ръка червен конец. На въпроса какво означава това и дали може да го носят християните отговаря архимандрит Филип, помощник-пазител на пещерите близо до Киевско-Печорската лавра"Доколкото ми е известно, червен вълнен конец се носи на ръката като талисман срещу зло и болести. Аз не искам да навлизам в подробности за ритуала, свързан с червен конец на ръката, защото православната църква не одобрява различни амулети, талисмани, и така нататък. 

Всички тези вярвания са останали от езичеството и се практикуват от различни видове секти. Всичко това е изобретение на дявола. С цел да отдалечи хората от Бог и истинската вяра, дяволът предлага да вярваме в различни неща, и на тези, които вярват, той сякаш действително им помага.

Той действа хитро – просто не закача за известно време хората, които вярват в измислиците му, но впоследствие тези хора попадат в капана на дявола, след което у тях се появяват сериозни духовни проблеми.

Ако те не се покаят в тайнството на изповедта в каноничната православна църква, не се разделят с всички видове суеверия, не започнат да търсят помощта и закрилата на Бог, тогава тези хора постепенно изпадат в ужасна депресия, често полудяват и се самоубиват. И всичко започва с ето такива конци. Имайте предвид това, и не приемайте нещата, които ви подхвърля дявола", заявява архимандритът.