Пред сградата на Варненския административен съд варненци организираха протест срещу решението на ВАС за допускане на леки автомобили в района на Морската градина на Варна.

Съдия Евелина Попова от XV състав на Варненски административен съд, след закрито заседание вчера, е издала разпореждане към Община Варна за незабавното изтегляне на общинска полиция от Морската градина и упражняването на контрол от тяхна страна върху допускането на автомобили. Решението е с предварително изпълнение. Тоест някак си по- ниска инстанция в лицето на въпросната Попова, отхвърля решението на ВАС и на началника на звено „Общинска полиция“ при община Варна безусловно да прекратят предприетите от полицейските служители към звеното действия по ограничаване на свободното придвижване на граждани с лични и служебни автомобили до обектите на територията на местност „Салтанат“ – Варна.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение. То може да се обжалва в тридневен срок от издаването му пред ВАС, като обжалването не спира изпълнението му. Варненският административен съд излезе с ново решение за колите в Морската градина. То не само е в противоречие с постановеното от него по същия казус на 20 юли миналата година, но и точно обратното на това, което Върховният административен съд разпореди само преди месец.