За първи път от 70 години насам миналата седмица бе наблюдавано брачно поведение при двойка белоглави лешояди на територията на Природен парк "Врачански Балкан".

Птиците са забелязани от експерт в Дружество за защита на хищните птици, съобщава DarikNews.bg - Враца.
По същото време са наблюдавани и други две двойки, демонстриращи  ухажване, което се изразява в интересни полети, при които птиците летят успоредно една над друга.

Районът на  природен парк "Врачански Балкан" предлага изключително подходящи природни условия и многобройни места, подходящи за гнездене - отвесни варовикови скали с много ниши, площадки и др. Там се намират най-високите отвесни варовикови масиви (400 м) на Балканския полуостров и най-големите чисти скални отвеси в Европа при тази надморска височина.
Въпреки това, белоглавите лешояди са изчезнали като гнездящи около 40-те години на ХХ век, като оттогава периодично се наблюдават единствено скитащи птици.

Проектът "Завръщането на лешоядите в Българя" се изпълнява със съдействието на Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската общност.