Ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите в кабинета, направи в понеделник министър-председателят Бойко Борисов, съобщиха от правителствената информационна служба.  Поводът за рокадите е новият министерски пост на Меглена Кунева, която пое образователното министерство на мястото на проф.  Тодор Танев. 

По този начин и тя се сдоби с министерско кресло, а единственият безпортфейлен вицепремиер остава Томислав Дончев. При него няма промяна на ресорите - европейските фондове и икономическата политика. Дончев  ще продължи да координира дейностите по отношение на министрите на финансите, регионалното развитие и благоустройството, икономиката, енергетиката, транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните и на околната среда и водите. Той ще наблюдава също работата в Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната комисия за стоковите борси и тържищата и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

На Меглена Кунева се възлагат функциите по координация в министерствата на външните работи, правосъдието, отбраната, както и по отношение дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната агенция за българите в чужбина и Агенцията за ядрено регулиране. Кунева ще отговаря и за Националната агенция за оценяване и акредитация, Патентното ведомство и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

До момента тя контролираше Агенцията за бежанците и държавна агенция "Технически операции", която вече преминава на подчинение на премиер.

Борисов лично ще следи Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" както и Държавната комисия по сигурността на информацията.

Заради Кунева, която поема  образователното министерство, то вече няма да е отговорност на  вицепремиера и вътрешен министър  Румяна Бъчварова. От контролираните от нея ведомства отпада и Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя ще продължи да наблюдава дейността на министерствата на културата, здравеопазването, младежта и спорта и туризма. В нейния ресор остават също Държавната агенция "Архиви", Държавната агенция за бежанците, Комисията за регулиране на съобщенията и Националния статистически институт.

Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин също запазва ресорите си - ще отговаря за Държавната агенция за закрила на детето, Националния компенсационен жилищен фонд и Националната агенция за професионално образование и обучение.