Адвокат Борис Харизанов от Петрич пусна жалба в гръцката прокуратура срещу незаконната стачка на гръцките фермери. "Реших да потърся по законов ред своите права, както и на хиляди шофьори, превозвачи и туристи, които са блокирани на граничните пунктове. Не търся някаква изгода. Искам да видя как реагира гръцкото правосъдие, когато се нарушават законите", обясни адвокат Харизанов.

Чрез работещата в Солун адвокат Константина Харизанова, той внесе в петък жалба в прокуратурата в Серес. Тя е по член от гръцкия НК "срещу всяко отговорно лице" за затваряне на държавната граница. "Това деяние е инкриминирано в техния НК, въпреки че имат някаква вратичка в закона - "ако това става във всеобщ за държавата интерес", допълни Харизавнов.

Пред него и колежката му, която работи в Гърция, жалбата е предадена срещу подпис на прокурор. "Настоявам да се разгледа правния статус на протестите на фермерите и блокадата. Да се открият всички виновни лица и да се приложи закона. Гърците иначе са много стриктни спрямо българите, които вършат някакви нарушения на тяхна територия. Сега да видя как ще постъпят", обясни Харизанов.

В жалбата си той е посочил, че възраженията към гръцкото правителство не следва да водят до затваряне на държавна граница на страна член на ЕС и недоволството на малка група не би трябвало да се изразява в негативни отражения върху цяла Европа, и в частност, върху преминаващите границата европейски граждани.

На по-късен етап обмисля да заведе и граждански иск за претърпени вреди от блокадата на гръцките фермери. Като адвокат той има много гръцки клиенти и работата му е възпрепятствана. "Накърнени са моите престиж и достойнство на европейски гражданин", допълва юристът.

Заради блокадата на ГКПП Кулата, той е стигнал от Петрич до Серес през Македония и вместо нормалните 50-60 км е пропътувал близо 200 в едната посока.