Административният съд отмени наказанието „забележка“ на ученика от СОУ за европейски езици, което Педагогическият съвет на СОУЕЕ му бе наложил със заповед на директора. Както „Утро“ писа, наказанието бе дадено на няколко седмокласници заради това, че в междучасието играли в класната стая екстремна игра, по време на която е счупен един ученически чин. 
Съдът е установил, че въпросната забележка е вписана в бележника на момчето, преди да е изтекъл „законоустановеният срок за оспорване на заповедта, респективно вече е било започнало съдебно производство по проверка на нейната законосъобразност“. Поради това, че „изпреварващо“ е вписана в бележника на ученика и в дневника, съдът я отменя. Решението не подлежи на обжалване.
Забележката трябваше да бъде със срок на действие до края на учебната година, т.е., не би фигурирала никъде повече в документите, които съпътстват ученика в по-нататъшното му придвижване към дипломата за средно образование. Тя фактически регистрираше тревогата на училището от един факт, който никой не оспорва - опасните игри на /не/порасналите деца, които понякога свършват не съвсем безобидно.