"В момента периодът на тоталитарния комунистически режим се изучава в VI, X и XI клас в часовете по история и цивилизации", заяви новият министър на образованието Меглена Кунева в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол днес.
„Новият Закон за предучилищното и училищното образование и учебните програми дават много по-голяма възможност и изучаване на този период от най-близката ни история. В новите програми това се предвижда в VII, IX и X клас и учебните часове по история и цивилизации от 72 се увеличават на 126.
Този исторически период ще бъде засегнат в часовете по гражданско образование в XI и XII клас и в профилираната подготовка в XI и XII клас чрез форматиране на специални модули по история”, каза още министър Кунева.
По думите й на ниво учебни планове и учебни програми са създадени достатъчно условия за изучаване на тоталитарните режими. Тя допълни, че преподаването на дадена тема винаги зависи и от учителите, които могат сами да подбират източниците.
Министър Кунева подчерта, че не само информация за този период е необходима, но и отношение към него. В редица документи на българската държава това отношение е ясно изразено и то е намерило място в учебните програми, категорична беше тя.
Междувременно днес имаше обществено обсъждане на програмите по български език и литература и история и цивилизации за шести и осми клас в Сливен с участието на учители по двата предмета от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора.
При представянето на програмата по български език от МОН съобщиха, че в първия гимназиален етап (VII-X клас) децата ще трябва да усвоят как да правят резюме на научен текст, резюме на медиен текст, автобиография, a във втория гимназиален етап - конспект на научен текст, реферат, мотивационно писмо и библиография.
Зам.-министърът на образованието Диян Стаматов коментира, че дискусиите се правят с цел да се чуят колкото се може повече становища и да се коригират навреме слабите страни на програмите, ако такива бъдат установени.
Каквото и да пише в програмите и учебниците, преподавателят е този, който превежда езика на учебниците пред своите ученици, посочи още Стаматов пред събралите се учители, подчерта Стаматов.
Експертите от МОН за пореден път обявиха, че програмите са резултат от обобщението на много споделени мнения през годините.