Русия извърши поредното нарушение на международното право и законодателството на Украйна, алармира агенция uapress.info.
Тя незаконно е преместила двете самоповдигащи се сонди „Петро Годованец“ и „Украйна“ от зоната на Одеското газово находище към зона, която е по-близо до Кримския полуостров. Обяснението е, че двете сонди не били работили по предназначение и затова трябвало да бъдат преместени по-близо до бреговете на Крим.

Така Русия предприе комплекси от действия, които ограничават възможностите на Украйна за връзки по море. Това става чрез създаване на „дъга за морска блокада“. Самото Одеско находище без подводни газопроводи не представлява интерес за Русия, затова тя се опитва да сложи ръка върху морската територия около газовите комуникации и да осигури съответната й военна охрана. Съответно всякакви опити за съпротива от Украйна руската страна ще третира като посегателство върху нейната териториална цялост.

Присвоявайки Одеското газово находище, Русия автоматично обявява територията за своя икономическа зона, като оставя за Украйна само 55-километрова морска ивица между Змийския остров и Одеското газово находище, която ще бъде единствената корабоплавателна връзка на Украйна с Босфора.

Руските действия представляват заплаха за националната сигурност на държавите от Черноморския регион, ще имат и отрицателно влияние върху нормалното функциониране на морските транспортни пътища, част от които е и България.

Промените в в сферата на Черноморската сигурност изискват по-тясно сътрудничество между страните членки на НАТО. За Европа и за САЩ е необходимо да продължат политиката, насочена към деескалация на руско-украинския конфликт, демилитаризация на зоните, включително около морските граници на Украйна, както и да не се допуска увеличаване на руското военно присъствие в региона.