Европейската комисия не е взела и не очаква да се вземе скоро решение за отделяне на Румъния от България по отношение на Механизма за сътрудничество и проверка, съобщи говорителят на институцията Мина Андреева.

„Председателят на комисията Жан-Клод Юнкер нееднократно е казвал, че до края на мандата му Механизмът ще отпадне”, посочи тя.
„На този момент няма взето друго решение и затова не може да има спекулации за взето решение сега или в бъдеще”, заяви говорителят на ЕК. „И за двете страни се очаква още един доклад до края на годината”.

„Механизмът е залегнал в договорите на България и Румъния за присъединяване към ЕС. Това е инструмент за отчитане на напредъка, постиган от двете държави по взаимно одобрен списък от показатели, като реформата на съдебната система и борбата с корупцията”, отбеляза Андреева.

„Напредъкът на всяка от двете държави се оценява поотделно, според постиженията. Това е причината и залегналите в механизма показатели да се различават - за България, за разлика от Румъния, те включват борбата с организираната престъпност”, поясни говорителят.