Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) започна набирането на младежи за лятната си студентска програма за работа по IT проекти. Стажът е с продължителност два месеца в периода юни-септември 2016 г., а крайният срок за кандидатстване е 28 февруари. 

Възможност за участие в лятната академия край Женева имат студенти от бакалавърски или магистърски програми по физика, математика, компютърни или инженерни науки. Те трябва да са преминали поне три години от своето обучение до началото на стажа. Изискването е да не са работили преди в ЦЕРН за повече от три месеца и да знаят английски на високо академично ниво, като владеенето и на френски ще се счита за голямо предимство. Целта на проекта е да даде шанс на младите участници за кариера в международна компания, като именно на тези семинари могат да се срещнат с бъдещите си работодатели.

Стажът е платен, като студентите ще получават по 90 швейцарски франка (около 160 лева) за всеки ден от престоя си. Пътните разходи и здравните осигуровки се покриват от организацията. По време на деветте седмици участниците ще присъстват на IT лекции, специално подготвени от експертите на ЦЕРН, както и на лекции от други програми на организацията. Също така ще имат възможност да посетят ускорителите и експерименталните области в лабораторията, а има предвидени и външни визити. Престоят ще включва и работа по световноизвестния експеримент с Големия адронен колайдер. 

Необходимите документи за кандидатстване са CV на английски или френски, поне една препоръка от университетски преподавател, мотивационно писмо и документ, удостоверяващ, че сте студент. За да докажат, че имат знанията и способностите да разработват IT проекти на високо ниво, е препоръчително студентите да изпратят и всякакви призове от състезания, олимпиади, сертификати за курсове или препоръки от професори.

Кандидатстването е онлайн, а резултатите ще бъдат обявени до края на април. Повече информация за програмата можете да намерите на сайта на ЦЕРН или на официалната страница на академията.