Районна прокуратура - Стара Загора внесе обвинителен акт в съда спрямо Иван В., на 55 г. от гр. Стара Загора, за документно престъпление, съобщиха от прокуратурата.
Обвиняемият Иван В. е предаден на съд за това, че през периода 11.06.2010 г. до 27.12.2013 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от неистински официален документ за придобита квалификация - свидетелство за призната специалност и права на специалист по „Кардиология” от 01.06.1996 г., на което е придаден вид, че е издадено от Медицински университет – София, и го е използвал два пъти пред Управителя на МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Стара Загора и пред Изпълнителния Директор на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора.
В хода на производството водено срещу Иван В. е установено, че през 1985 г.той е завършил висше образование„Медицина“. През 1991 година след успешно положен държавен изпит е придобил права на специалист по ”Вътрешни болести“. През същата година Иван В. подал документи да бъде зачислен за специализация по втора специалност „Кардиология”. Със заповед от 25.09.1991 г. е бил зачислен за специализация с база Първостепенна окръжна клинична болница – гр. Стара Загора, като е започнал специализацията на 01.07.1991 г. За обучението му по специалност „Кардиология” му била издадена книжка на специализиращия. През месец март 1995 г. и през месец май 1996 г. Иван В. се явил на държавните изпити за специалност „Кардиология“, които не издържал.
След второто си неуспешно явяване на държавен изпит по специалност „Кардиология”, в началото на месец юни 1996 година, Иван В. се снабдил с неистинско свидетелство за призната специалност „Кардиология“ . За съставянето на документа от Иван В. не може да се търси наказателна отговорност, според разследването. Към настоящия момент делото е насрочено за разглеждане от състав на Районен съд – Стара Загора за месец март 2016 г.