Открадната е част от оградата на магистрала Марица, заяви шефът на областното пътно управление в Стара Загора Илия Златев.
Тези ограждения предпазват колите от прелитащите птици.
Липсват 60 метални кола и мрежата между тях.
Трябва да има обществена нетърпимост към такива прояви. Хората да сигнализират институциите, когато стават свидетели на подобни деяния, допълни Златев.
Според него мрежата вероятно е открадната за риболов в близките микроязовири.
Възстановяването на огражденията ще струва около 10 000 лв.